BS. CKI Nguyễn Thế Bá

Văn bằng chuyên môn: Bác sĩ
Phạm vi hoạt động chuyên môn: Chuyên khoa Gây mê hồi sức
Quá trình công tác: NGUYÊN BÁC SĨ BV CHỢ RẪY

Bằng Cấp
Chứng Chỉ Hành Nghề
Giờ Làm Việc
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
Sáng (4h00 – 12h00) x x x x x x x
Chiều (13h00 – 18h00) x x x x x x
Tối (18h00 – 19h30)

Các bác sĩ cùng chuyên khoa